Tempat Menarik

Tempat Mandi di Johor

Sebagai negeri yang pesar membangun, banyak tempat-tempat yang dibina khas untuk tujuan pelancongan. Lokasi sebegini sudah pasti menyumbang kepada sektor…